Om Audita Hälsoterapi

Audita Hälsoterapi är ett litet företag som finns till för att guida dig på din stig mot bättre hälsa och välbefinnande.

Jag som driver Audita Hälsoterapi heter Claudia Dziechciar. Jag har bland annat en socionom examen, ( fil.kand i socialt arbete), en master examen i socialt arbete inr. kommunikation och utvecklingspsykologi  via Göteborgs Universitet samt är Auktoriserad hälso- och livsstilsterapeut via Holistic Health Academy. Jag har lagt grunden för det arbete jag utför idag i många år. Detta för att min övertygelse är att man behöver se till hela människan och alla dess livsområden om man vill uppnå en effektiv, hållbar, utvecklande och långsiktig förändring. Jag har över sju års högskolestudier bakom mig samt ett flertal yrkes specifika  påbyggnadsutbildningar på avancerad nivå.. Genom mina studier, arbete och livserfarenhet har jag byggt en plattform vars syfte är att tillhandahålla högkvalitativ hälsoterapi.

Jag arbetar metodiskt, noggrant, kvalitativt och håller mig ständigt uppdaterad inom forskningsfältet. Jag är kvalitetssäkrad via SFKM, skandinaviska förbundet komplementärmedicin och tar mitt arbete och dig på största allvar. Hos mig ska du känna dig trygg i att jag har tystnadsplikt, förhåller mig till etiska riktlinjer och att jag är kvalificerad till att utföra det arbete jag tar mig för. Jag har lång erfarenhet av att arbeta med människor i svåra livssituationer. Min arbetslivserfarenhet, förutom den hälsoterapeutiska erfarenheten, består bland annat av arbete med föräldraskap, barns utveckling, myndighetsutövning, handledning, arbetsledning och utbildning. Mot bakgrund av min breda kompetens så finns det mycket jag kan göra för dig som både privat person och arbetsgivare. 

Jag stärker dig fysiskt, psykiskt och själsligt genom att se till dina behov och tillstånd.
Claudia Dziechciar
Aukt. Hälso- och livsstilsterapeut, Socionom, Coach i mental träning och personligutveckling

© Auditahalsoterapi