Varför meditera?

Att meditera är att hitta sin mittpunkt, det handlar om att centrera sig. Meditation är en uråldrig teknik som syftar till att stilla sinnet för att kunna lära känna sin inre värld och för att kunna hantera och förstå den yttre välden på bättre sätt. Med detta följer många fördelar. Dels så kan du lugna ett triggat nervsystem, samtidigt som du skärper ditt fokus. Du kan på så sätt öka din potential och komma underfund med din roll i det kaotiska brus som finns runtomkring dig. 

Mer och mer forskning visar idag på hälsofördelarna som meditation ger. Vi vet tillexempel idag att regelbunden meditation stimulerar serotonin produktionen, vårt lyckohormon, samtidigt som den sänker kortisol nivåerna i kroppen. Vi vet också att meditation förbättrar minnet och ökar vår förmåga att hantera stress. Meditation har en faktisk fysiologisk effekt på hjärnan och dess aktivitet. Det finns idag mängder av forskning, som via magnetröntgen bilder av hjärnan i meditationstillstånd, kan visa på hur olika funktioner i hjärnan aktiveras och hur andra stillas. 

Meditation är en utmärkt teknik för att höja vårt medvetande. När vi är mer medvetna är vi också mer förmögna till att hantera livet och dess svårigheter. I ett medvetet tillstånd fattar vi bättre beslut och vi är mer motståndskraftiga mot stressens förödande konsekvenser. Medvetenhet kan, på ett livsavgörande sätt hjälpa oss att skifta vårt livsperspektiv. Det är vår uppfattning som oftast styr vårt handlande. Alltså, hur vi uppfattar saker är avgörande för hur vi tar oss an dem. 

Vill du veta mer om meditation? Om de psykologiska processer som uppstår i meditation? Om de hälsofördelar som meditation ger och om hur du praktiskt kan använda dig av det meditativa tillståndets kraft i din vardag? 

Den 20:de februari startar jag en ”lär dig meditera kurs” på fem tillfällen där vi tillsammans kommer att närma oss meditationen som teknik på ett teoretiskt och praktiskt sätt. Kursen kommer att ge dig: 

– Kunskap och kännedom om olika meditationstekniker. 

– Du kommer att få redskap för att hantera blockeringar.

– Få kunskap om hur du kan vända dina sinnens känslighet till din fördel. 

– Få kunskap om hur du kan höja din medvetenhet.

– Få en förståelse för de psykologiska processer som uppstår och som du möter i meditation. 

-Få kunskap om hur du kan ta dig förbi olika mentala svårigheter och skifta tankemönster.

Låter detta intressant? Gå in på min facebook sida för att läsa mer eller anmäl dig till kursen redan idag. Antalet platser är begränsat!

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *